sobota, 28 lutego 2015

Komentarze

grzegorz surdykaJanusz Rolicki pisze w „Fakcie": „Kto ma polityka w rodzie, tego bieda nie ubodzie [...] Gdyby nie kryzys i nawoływania polityków do oszczędzania i wyrzeczeń, ludzie być może przymknęliby na to oczy, ale stosowanie podwójnej miary wobec nas i rządzących to zbyt wiele."


O stosowaniu jakiej podwójnej miary mówi Rolicki? O tym, że będąc burmistrzem czy starostą w takim mieście jak Brzeg można mnożyć swój majątek choćby z czterech źródeł dochodu a pozostali mieszkańcy muszą się zmagać np. z 30-procentowym bezrobociem? Czy jeżeli w takim mieście jak Brzeg wydaje się gazetę, która ewidentnie sprzyja rządzącym to można się załapać na kierownicze stanowisko w Urzędzie Miasta, dostać synekurę w Radzie Nadzorczej (RN) komunalnej spółki a współmałżonek może liczyć na stały, pewny dochód z umów z urzędami na publikacje ogłoszeń w tejże gazecie?

„...Podstawowym obowiązkiem burmistrza jest czytelne działanie i praca na rzecz wszystkich mieszkańców, a nie tylko załatwianie spraw swoim kolesiom lub wybranym przez siebie grupom uprzywilejowanych ludzi..." – W. Huczyński – cytat z ulotki wyborczej jako kandydata na burmistrza w 2002r. (TUTAJ)

O tym jak burmistrz goli maluczkich wbrew swym zapowiedziom z kampanii wyborczej w 2002r. a obficie nagradza wybudowane przez 10 lat koryto pisałem nie raz. Podnoszenie podatków i opłat oraz tworzenie nowych obciążeń dla maluczkich - jak płatna strefa parkowania, niczym nieuzasadnione podwyżki wynagrodzeń dla wybranych pracowników burmistrza, rozdawanie im dodatkowych synekur czy też wspieranie zaprzyjaźnionego przedsiębiorcy – jest za panowania Huczyńskiego powszechne (np. TUTAJ).

Zacznijmy od wierzchołka – czyli od burmistrza. Z roku na rok gorszy budżet a burmistrz przyjmuje podwyżkę pensji na początku 2011r. o ponad 10 tysięcy zł rocznie. W czasie gdy pracownicy niepedagogiczni brzeskiej oświaty nie widzieli podwyżek choćby o wskaźnik inflacji, wynagrodzenie Huczyńskiego jako burmistrza za 2011r. wzrosło do prawie 150 tysięcy zł! Burmistrz potrafi się też dodatkowo wynagrodzić poprzez kolekcjonowanie synekur. Dał się powołać do Rady Nadzorczej spółki miejskiej Hydro-Lew w Lewinie Brzeskim, z której wyciąga rocznie dodatkowe 12 tysięcy zł. Również dał się powołać do RN spółki Zakład Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. (ZGO) w miejscowości Gać, z której wyciąga rocznie ponad 20 tysięcy zł. Samorządową tajemnicą poliszynela są powiązania, dzięki którym Huczyński może w tych Radach Nadzorczych zarobkować. Do spółki Hydro-Lew powołał go jego były podwładny, który jest dziś burmistrzem Lewina Brzeskiego. W zamian za to, jak mniemam, Huczyński odwdzięczył się swojemu koledze – burmistrzowi Lewina - powołując go do Rady Nadzorczej brzeskiej ciepłowni. Ot koledzy się wspierają, a że przy tym zapominają o jednym z grzechów głównych – „nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu", cóż...

O ile sytuacja z powołaniem Huczyńskiego do spółki w Lewinie jest prosta, tak powołanie go do „Gaci" jest bardziej skomplikowane (Informacje dotyczące EKOGOK pod tekstem).

Będąc przewodniczącym Zarządu EKOGOK burmistrz dał się wybrać do Rady Nadzorczej ZGO, który jest zakładem przez EKOGOK utworzonym. Galimatias? A może tak właśnie ma być? By zniechęcić obserwatorów, w tym media i opinię publiczną do analizy tych patologicznych zjawisk obfitujących w szereg konfliktów interesów, kolesiostwa, nepotyzmu i układanek dla swoich towarzyszy? Czy ktoś z państwa zadał sobie pytanie, dlaczego to właśnie Huczyński został powołany do RN ZGO? Dlaczego wraz z Huczyńskim do Rady Nadzorczej tej bardzo ważnej spółki zostało powołanych dwóch kolejnych urzędników? W RN ZGO wraz z burmistrzem Brzegu zasiada jego pracownica Beata Zatoń-Kowalczyk oraz Bogusław Gąsiorowski. Pani Zatoń-Kowalczyk jest kierownikiem biura promocji, kultury, sportu i turystyki w brzeskim Urzędzie Miasta. Przypomnijmy, że ta osoba była niegdyś udziałowcem i redaktorem naczelnym Panoramy Powiatu Brzeskiego. Dziś po perturbacjach w Panoramie, gazetową schedę po niej objął jej mąż – Paweł Kowalczyk. Gazeta zmieniła nazwę z Panoramy Powiatu Brzeskiego na Panoramę Powiatu, zmieniła się firma która ją wydaje. Zostały natomiast lukratywne umowy z gminami powiatu brzeskiego i starostwa powiatowego, które dały małżeństwu Kowalczyków setki tysięcy złotych przychodów.
Trzeci członek Rady Nadzorczej ZGO – p. Gąsiorowski, który na co dzień jest wójtem gminy Lubsza, zasiada również w RN Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego sp. z o.o. w Brzegu – powołany przez... burmistrza Huczyńskiego.
Konkludując. Radę Nadzorczą ZGO powołuje struktura EKOGOKU, w której burmistrz Huczyński jest z kolei (która to już synekura?) Przewodniczącym Zarządu Związku. Z tego tytułu otrzymuje kolejne apanaże w kwocie 20 400 zł rocznie. Jak widać nasz burmistrz ma wiele czasu. Niewątpliwie przecież by „obskoczyć" dwie Rady Nadzorcze oraz obrady Międzygminnego Związku EKOGOK, czas jest potrzebny. Nie dziwi mnie więc, że burmistrz np. nie przychodzi na sesje brzeskiej Rady Miasta. Nie dziwi mnie też ogólny stan naszego miasta po 10-letnich rządach p. Huczyńskiego.

Rolicki puentuje w „Fakcie": „Rozsierdzenie opinii publicznej, a za nimi mediów jest tak duże, że dla polityków nie będzie pobłażania. Jeśli panowie politycy na nie liczycie, jesteście w błędzie!".

Czy w naszej „wsi spokojnej, wsi wesołej" są możliwe jakiekolwiek zmiany, skoro od dłuższego czasu mieszkańcy dostają na tacy porcje co rusz to nowych informacji o beznadziejnych ekonomicznie, podłych moralnie, mizernych gospodarczo, aroganckich etycznie zachowaniach brzeskiej władzy? Zarówno burmistrza Huczyńskiego jak i jego wzoru do naśladowania - starosty Stefańskiego? Pytanie jest proste - czy warto czekać na kolejne wybory - do jesieni 2014r.? Czy też mając taką wiedzę o rządzącym w Brzegu duecie burmistrza i starosty jako społeczeństwo powinniśmy im wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym przy pomocy radnych, bądź – jeżeli ci nie będą mieli tyle odwagi i szacunku wobec mieszkańców - przy pomocy referendum? Czy też biernie będziemy się przyglądać jeszcze niespełna dwa lata jak nasz lokalny, współczesny Janosik zapominając o swych wyborczych obietnicach sprzed 10 laty miast wspierać biednych – łupi ich i daje bogatym.

Grzegorz Surdyka
Radny miasta Brzeg
Źródła:
http://bip.brzeg.pl/zalaczniki/2182/Huczynski.pdf
http://zgo.org.pl/kontakt/dane-firmy.html

 

Tytuł pochodzi od redakcji portalu, w oryginale: "Burmistrz Huczyński - współczesny Janosik"

Info: Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK powstał w połowie lat 90-ych na mocy porozumienia 5-ciu gmin. Obecnie odpowiedni udział procentowy posiadają: Miasto Brzeg – 58%, Miasto Oława – 31%, Gmina Oława -5%, Gmina Lubsza 4%, oraz Gmina Skarbimierz – 2%. Powstaniu Związku przyświecał cel rozwiązywania problemu usuwania, składowania i utylizacji odpadów z terenu gmin tworzących Związek. Jak wskazuje §6 Statutu Związku podstawowym zadaniem Związku było wybudowanie i prowadzenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych we wsi Gać. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku będące organem kontrolnym i stanowiącym oraz Zarząd Związku będący organem wykonawczym.
Istotnym zapisem w Statucie jest §22 wskazujący, iż Członkowie Związku uczestniczą w kosztach działalności Związku, w zyskach a także w pokrywaniu strat proporcjonalnie do wysokości udziałów.

Komentarze   

 
#21 atomic 2013-06-25 00:01
dobrze zgłoszę się do ciebie na nauki kosom-psycholog a. Taki jesteś znawca psychologii, który widzi tylko u innych coś a sam u siebie nie . Ale jak to się mówi chora osoba nigdy nie widzi choroby u siebie tylko u innych. Felietonista Tomczuk dokładnie wie kto to MrDoctor, niech ci powie, nawet ostatnio nie
śmiał cie o coś prosić tj abyś zaprzestał ze mną rozmowy.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Niezależny Portal Miejski BRZEG.COM.PL informuje!
Trollowanie, czyli zamierzone wpływanie na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia i obrażenia poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych oraz nieprawdziwych przekazów traktujemy, jako zachowanie patologiczne i chuligańskie. Wpisy dyskredytujące internautów, zakłócające merytoryczny przebieg dyskusji, nie będą akceptowane i zostaną zablokowane lub skasowane. Drastyczne przejawy trollingu, naruszające dobra osób trzecich, podlegają zwalczaniu zgodnie z polskim systemem prawnym. Pamiętaj! W sieci nie jesteś anonimowy.

Kod antyspamowy
Odśwież