sobota, 25 stycznia 2020

PRL (1945-1989) lub nadal :-)