niedziela, 16 czerwca 2019

Bonifikata2Bonifikata 70% za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu

BURMISTRZ BRZEGU INFORMUJE, ŻE MOŻESZ UZYSKAĆ
Bonifikatę 70% za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu 
związanego z lokalem mieszkalnym i domem jednorodzinnym
Właścicielu mieszkania lub domu mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli chcesz skorzystać z bonifikaty zgłoś Burmistrzowi Brzegu, na piśmie, zamiar wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie.
Bonifikata udzielana jest tylko osobom fizycznym będącym właścicielami mieszkań i domów mieszkalnych i tylko w przypadku jednorazowej wpłaty. Bonifikata nie przysługuje właścicielom lokali użytkowych i nie jest udzielana osobom posiadającym zaległości finansowe wobec Gminy Brzeg.
Informację o wysokości opłat za przekształcenie wnoszonych za grunty gminy można uzyskać w Urzędzie Miasta w pokoju nr  215, 216, 217, tel. 77 416 04 26, 77 404 58 36.
Druki o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie można pobrać w pokoju nr: 215, 216, 217 i na Biurze Podawczym; wzory druków umieszczone są również na stronie bip.brzeg.pl/struktura organizacyjna Urzędu Miasta – Wykaz spraw (karty, usług wnioski) /Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

Nie masz uprawnień do komentowania