niedziela, 05 grudnia 2021
Sample ImagePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu informuje, iż w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Państwowa Inspekcja Sanitarna w partnerstwie z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, przygotowała kampanię społeczną pt. „Kibicuj Zdrowiu!”, adresowaną do kibiców (grupa docelowa w wieku 18-30 lat)  dotyczącą bezpiecznego i zdrowego kibicowania.


Celem kampanii jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych, jakie mogą się pojawić w kontekście organizacji imprez masowych, ze szczególnym naciskiem na:

  1. ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu, w tym ekspozycji na dym tytoniowy.
  2. ograniczenie używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (w tym nowych narkotyków).
  3. ograniczenie liczby zatruć pokarmowych (związanych z konsumpcją niewłaściwie przygotowanej, przechowywanej lub przeterminowanej żywności).
  4. ograniczenie liczby zachorowań na inne choroby zakaźne, w tym choroby związane z niewłaściwą higieną osobistą.
  5. ograniczenie skutków ryzykownych zachowań seksualnych, w tym: odsetka nowych zakażeń wirusem HIV oraz zachorowań na inne choroby przenoszone drogą płciową (HCV, HPV, kiła, rzeżączka).

Na potrzeby kampanii zostały opracowane ulotki „5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania”, wydane w 4 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej) oraz spot edukacyjny.

Jednocześnie, w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO UEFA 2012, Krajowe Centrum ds. AIDS planuje przeprowadzenie multimedialnej kampanii społecznej pt. ,,FAIR PLAY. Gram fair, używam prezerwatyw’’. Motywem przewodnim kampanii będzie przekaz o następującej treści:

,,Baw się dobrze w czasie Euro 2012, ale unikaj ryzykownych zachowań seksualnych.
Jeśli podejmujesz kontakty seksualne używaj prezerwatyw.
Zrób wszystko, by HIV/AIDS nie był Twoim problemem’’

Multimedialna kampania społeczna KC ds. HIV/AIDS będzie przebiegała od 8 czerwca do 1 lipca 2012r., jej adresatami będą kibice, w szczególności osoby młode (18-39 lat) podejmujące ryzykowne zachowania seksualne, obywatele polscy oraz goście przyjeżdżający z innych krajów.

SANEPID Brzeg

zdrowie na pasku