sobota, 20 sierpnia 2022

turystyka przyjazdowaRusza globalna kampania Embrace.German.Nature promująca wypoczynek w rejonach wiejskich i przyrodniczych.

 

 

 

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) intensyfikuje swoje działania w budowaniu pozycji Niemiec jako zrównoważonego kierunku turystycznego. Nowa kampania promocyjna rozpocznie się w połowie kwietnia i będzie kierowała zainteresowanie potencjalnych turystów zagranicznych na niemieckie krajobrazy przyrodnicze i zrównoważony wypoczynek w regionach wiejskich.

 

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT: „W obliczu trwającej od dwóch lat pandemii wywołanej przez koronawirusa wzrosła świadomość idei zrównoważonego rozwoju i tęsknoty za dziewiczą przyrodą. Embrace.German.Nature jest kontynuacją naszej strategii marketingowej, w której niezmiennie zwracamy uwagę na „naturę i wypoczynek“ oraz „zrównoważony rozwój“ jako centralne elementy naszej marki. Obecnie, według IPK International, Niemcy zajmują już drugie miejsce jako cel turystyki przyrodoznawczej w podróżach Europejczyków. Badanie Destination Brand 21 przeprowadzone przez Inspektour pokazuje, że Niemcy są postrzegane jako świetne miejsce docelowe na spędzenie urlopu na wsi lub wakacji o zrównoważonym charakterze na ważnych rynkach źródłowych dla naszej turystyki przyjazdowej. Tę pozycję chcemy dalej umacniać promując wakacje w regionach wiejskich, dłużej trwające wyjazdy i zrównoważone korzystanie z uroków podróżowania“.

 

Embrace.German.Nature wystartuje jako kampania cyfrowa. Głównymi filarami kampanii są: film kampanijny oraz – jako nowe narzędzie – filmy w technologii dźwiękowej 8D.

 

 

Zrównoważona turystyka

 

Renomowany ranking marek narodowych Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) 2021 wskazuje ochronę środowiska i zasobów naturalnych jako jedne z najpilniejszych globalnych wyzwań naszych czasów. Niemcy należą do krajów, którym respondenci najbardziej ufają w kwestii sprostania tym wyzwaniom.

 

W Indeksie SDG, który obrazuje postępy na drodze do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Światową Konferencję Klimatyczną ONZ, Niemcy zajmują czwarte miejsce wśród wszystkich członków ONZ.

 

Według najnowszych badań IPK International dotyczących wpływu Covid-19, na podróże międzynarodowe 26% podróżujących po świecie planuje w 2022 roku wakacje na łonie natury, a wśród turystów wybierających się na urlop do Niemiec odsetek ten wynosi aż 30%.

 

W ocenie Panelu Ekspertów GTM, w ramach którego DZT przeprowadziła ankietę wśród 259 kluczowych klientów z branży turystycznej, około połowa decydentów już teraz dostrzega zmianę w rezerwacjach klientów w kierunku zrównoważonych produktów i usług. W ciągu najbliższych trzech lat, trzy czwarte z nich spodziewa się wzrostu zainteresowania w tym segmencie. Z punktu widzenia ekspertów Niemcy zajmują czołową pozycję w rankingu zrównoważonych kierunków turystycznych. Ponad 30% powierzchni Niemiec jest objęte szczególną ochroną jako parki narodowe i krajobrazowe.

 

 

TTG dziennik turystyczny

 

 

 

 

turystyka na pasku