niedziela, 20 września 2020

Burmistrz 4Rozmowa z burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem na temat budżetu miasta na 2019 rok

- Panie burmistrzu, czy jest Pan zadowolony z budżetu Brzegu na 2019 rok?

- Jak najbardziej. To bardzo dobry budżet, a kwota 172 milionów złotych przeznaczona na wydatki jest naprawdę znacząca. Dzięki niej można wiele w mieście zmienić na lepsze.


- Jeśli ten budżet porównamy do poprzednich, to jakie wnioski można wyciągnąć?
- Jest na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. A co to oznacza? Myślę, że mieszkańcy Brzegu dostrzegają, ile rzeczy w ubiegłym roku się zmieniło. I co ważne – generalnie stan finansów miasta jest stabilny.


- Na co ogólnie rzecz ujmując przeznaczonych jest najwięcej pieniędzy?
- Na oświatę, świadczenia rodzinne, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, a także na ochronę środowiska.


- Czego brzeżanie mogą spodziewać się po budżecie 2019 roku?
- To chociażby bardzo istotny fakt, że rodzice posyłający swoje dzieci do prywatnych żłobków w Brzegu, otrzymywać będą co miesiąc dofinansowanie w wysokości 300 złotych, czyli o 100 złotych więcej niż dotychczas. W następnych latach planujemy kolejny wzrost tego dofinansowania. Dzięki naszym działaniom, praktycznie każde małe dziecko ma w Brzegu opiekę w żłobku – czy to miejskim, czy prywatnym. Mamy się w tym zakresie czym pochwalić, bo około 70% samorządów w Polsce nie ma w ogóle żłobków. A dzięki naszym działaniom w ostatnich latach podwoiliśmy liczbę miejsc w tego typu placówkach. W Brzegu oprócz żłobka miejskiego, rozbudowanego dzięki środkom zewnętrznym, działają także trzy żłobki niepubliczne, gdzie obecne dofinansowanie, które wprowadziłem trzy lata temu, wynosi 200 złotych na dziecko. A teraz ta kwota wzrośnie.


- A co z inwestycjami?
- Na wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały środki w kwocie ponad 35 milionów złotych. Kiedy zostawałem burmistrzem Brzegu, w budżecie roku 2015 na wydatki inwestycyjne przeznaczone było nieco ponad 8 milionów złotych. Wystarczy przejść się po mieście, żeby zauważyć jak w Brzegu dużo się ostatnio zmieniło na lepsze. I te zmiany w 2019 roku będą postępować. W najbliższych miesiącach skończy się remont dachu ratusza – naszego pięknego renesansowego zabytku. Będzie także remontowana elewacja, jak również wnętrze - m.in. gruntownie zmodernizowana zostanie Sala Stropowa. Kapitalny remont kontynuowany jest w Brzeskim Centrum Kultury. Trochę jeszcze potrwa, ale jesienią będzie można w nim korzystać z nowoczesnego kina, które w naszym mieście jest potrzebne. Będzie to zarazem piękna sala teatralna, w której odbywać będą się różnego rodzaju występy. Powstanie także kawiarenka z tarasem.


- Czy miasto będzie nadal pomagać finansowo wspólnotom mieszkaniowym przy remontach zabytkowych kamienic?
- Oczywiście. Nasz program w tym zakresie to niewątpliwy sukces. Wyremontowane kamienice wyrastają w Brzegu jak grzyby po deszczu. Co ciekawe, zauważyliśmy że kolejne wspólnoty coraz chętniej chcą remontować swoje obiekty, co wcale nie było takie oczywiste jeszcze kilka lat temu. Ludzie po prostu widzą, że po sąsiedzku zmienia się ich otoczenie i biorą przykład z innych.


- Zmienia się także otoczenie budynków w Brzegu.
- Tak, duży nacisk kładziemy na remonty ulic, chodników i pomału także podwórek – to taki nasz lokalny program Podwórko Plus, w ramach którego jako kolejne wyremontowane zostanie podwórko przy ulicy Mlecznej. W 2019 roku przewidujemy wykonanie ronda Powstańców Śląskich – Kamienna, remont ulicy Chrobrego, czy projekt ulicy Jana Pawła II. Dbamy również o tereny, w których brzeżanie mogą wypoczywać. Od lat Brzeg nazywany jest miastem zieleni i nie chcemy tego zmieniać. Dlatego w tegorocznym budżecie na inwestycje m.in. w parkach, czy skwerach przeznaczymy ponad 7 milionów złotych pozyskanych w całości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Odkryty na nowo zostanie totalnie zaniedbany teren fosy pomiędzy ulicami Piastowską i Kamienną. Krajobraz tego miejsca diametralnie się zmieni, będzie to piękny teren idealny do spacerów. Chcemy też wykonać projekt otwartego basenu i strefy rekreacyjnej na ulicy Korfantego, tak długo oczekiwanego przez mieszkańców Brzegu. Pierwszy etap prac przy tym akwenie zrealizowaliśmy już w 2018 roku, koszt robót wyniósł około 3 miliony złotych, z czego wkład gminy to około 450 tysięcy złotych.


- W ciągu ostatnich lat znacząco poprawiła się baza sportowa.
- Faktycznie, gruntownie przebudowaliśmy boiska przy szkołach przy ul. Robotniczej, Oławskiej, czy dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu nowoczesny obiekt do uprawiania lekkoatletyki przy szkole na ulicy Monte Cassino. Wyremontowaliśmy także hale sportowe przy szkołach na Poprzecznej i Oławskiej. Powstało także sześć siłowni plenerowych. W tym roku chcemy – jeśli pozyskamy środki zewnętrzne – wyremontować boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Zresztą sam budynek tej placówki przy ulicy Chrobrego będzie też remontowany. A jeśli chodzi o sport i nasze kluby sportowe, to w tym roku zwiększamy pulę dotacji do kwoty 720 tysięcy złotych. Te pieniądze idą w największym stopniu na sportowy rozwój dzieci i młodzieży.


- Ostatnio w Polsce i na świecie dużym problemem jest smog. Czy miasto planuje robić coś w tym zakresie?
- Jak najbardziej. To problem ogólnoświatowy i bardzo złożony. Jako gmina zrobiliśmy w tym zakresie już bardzo wiele. Myślę, że jak każdy zacznie dbać o kwestie związane chociażby z paleniem w piecach, to problem pomału będzie się zmniejszał. My chcemy brzeżanom w tym pomóc. Planujemy realizację pilotażowego projektu związanego z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych. Zainteresowanie jest naprawdę duże, zgłosiło się ponad 150 rodzin. Planowany poziom dofinansowania w ramach programu ma wynieść 67% wartości inwestycji.


- Trzeba przyznać, że dzięki temu budżetowi, miasto nadal będzie się rozwijać.
- To prawda, a na to składa się kilka czynników. Nasza polityka prowadzona przez ostatnie cztery lata przynosi takie możliwości. W tym czasie na inwestycje wydaliśmy ponad 140 milionów złotych. To ogromna kwota, w dużej części pozyskana ze środków zewnętrznych, dzięki której możliwy jest rozwój Brzegu. To też wysiłek wielu ludzi pracujących w urzędzie i nie tylko. Ten budżet możemy realizować dzięki decyzji większości radnych, za co chciałem im serdecznie podziękować. I nie chodzi tu wcale o politykę, ale o to, aby Brzeg piękniał, a jego mieszkańcom żyło się jeszcze lepiej.

 

Budżet 2019 - główne zadania inwestycyjne:


1. Kontynuacja remontu Ratusza Miejskiego. Po zakończeniu remontu dachu będzie to izolacja, elewacje, remonty sali stropowej i lustrzanej, a także sali rajców, skarbca i sali pod wieżą.
2. Kontynuacja remontu Brzeskiego Centrum Kultury, w którym docelowo zlokalizowane zostanie kino, będące jednocześnie piękną salą teatralną.
3. Kontynuacja prac prowadzonych w parkach i skwerach miejskich - budowa zarówno kolejnych ścieżek wraz z oświetleniem, jak również prace pielęgnacyjne, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.
4. Przebudowa drogi Kamienna - Chrobrego wraz z budową ronda w rejonie włączenia tych ulic w ulice Ofiar Katynia i Powstańców Śląskich.
5. Kontynuacja remontu ulic Lipowej i Piłsudskiego.
6. Przebudowa (wspólnie z powiatem brzeskim) ulicy Chrobrego od ulicy Piastowskiej do sądu.
7. Termomodernizacja PSP nr 1.
8. Remont budynku przy ul. Piastowskiej 32 z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną.
9. Dokumentacje dla zadań: przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z rondem oraz budowa centrum przesiadkowego po byłym dworcu PKS.
10. Remont podwórka przy ulicy Mlecznej.
11. Wykonanie dokumentacji na budowę kompleksu basenowego przy ulicy Korfantego.
12. Partycypacja finansowa w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej obwodnicy Brzegu.
13. Wymiana opraw świetlnych na LED.
14. Zdecydowana większość w/w zadań jest współfinansowana ze środków zewnętrznych, głównie UE.
15. Budżet 2019 – inne zadania istotne dla mieszkańców:
16. Zwiększenie wsparcia finansowego dla rodziców dzieci korzystających z niepublicznych żłobków - z 200 zł do 300 zł. W przyszłości planowane jest dalsze zwiększenie środków na ten cel.
17. Wprowadzenie Zajęć Wczesnego Wspomagania w Przedszkolu Integracyjnym nr 7. Do tej pory zadanie to realizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu. Rodzice dzieci z PP 7 prosili o umożliwienie im realizacji zajęć w przedszkolu, co ułatwi rehabilitację i skróci czas oczekiwania, a także nie będzie wiązać się z koniecznością dowozu dzieci na zajęcia przez rodziców.
18. Realizacja Programu Doradztwa Zawodowego, organizacja w szkołach Dni Kariery, wizyty w miejscach edukacji bezpośredniej i edukacja ekonomiczna.
19. Program Brzeg Przyjazny dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego projektu 100 osób starszych i niepełnosprawnych objętych jest systemem Teleopieki. Ponadto MOPS realizuje dla wytypowanych osób dodatkowe usługi opiekuńcze, udzielana jest im darmowa pomoc psychologa i asystenta osoby niepełnosprawnej.
20. Posiłek w szkole i w domu. Nowy program rządowy, w którym gmina uczestniczy pokrywając około 30% kosztów. Program skierowany do dzieci i osób starszych. W ramach projektu finansowane są posiłki w szkołach oraz posiłki i dowóz dla osób starszych i samotnych.
21. Przygotowanie wniosku do programu Maluch Plus w celu powiększenia liczebności żłobka miejskiego o kolejne 14 miejsc.
22. Realizacja programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia.
23. Zwiększenie nakładów na realizację programów przeciwdziałania narkomanii i korzystania z dopalaczy. Stworzenie stałego punku konsultacyjnego oraz realizacja programów i kampanii szczególnie wśród młodzieży.

 

Nie masz uprawnień do komentowania