sobota, 31 października 2020

boiska zesp szk 1Rozmowa z wicedyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu p. Dariuszem Ilowem oraz trenerem GOSSM p. Zbigniewem Marcem.


D. Wyrzykowska: Czy mógłby nam pan przybliżyć zasady funkcjonowania powstałego niedawno przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej (Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży pod patronatem PZPN i MSiT)?
Dariusz Ilów: Od 1 września 2010 roku na mocy umowy podpisanej pomiędzy Gminą Miasto Brzeg oraz Opolskim Związkiem Piłki Nożnej funkcjonują Oddziały Sportowe gimnazjum o profilu piłka nożna. Umowa obejmuje współpracę w zakresie pomocy szkoleniowej, udostępniania obiektów sportowych, opieki medycznej, odnowy biologicznej, sprzętu sportowego, obsady wykwalifikowanej kadry szkoleniowej oraz uczestnictwa uczniów w zawodach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Opolski Związek Piłki Nożnej. Celem utworzenia klas sportowych jest ogólne usportowienie młodzieży, a w szczególności: doskonalenie indywidualnych umiejętności z zakresu techniki i taktyki piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej prowadzonej przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Opolski Związek Piłki Nożnej. Program Szkolenia obejmuje 12 godzin zajęć tygodniowo, podczas których realizowane są: 4 godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (podstawa programowa), po 6 godzin zajęć szkoleniowych w zakresie piłki nożnej prowadzonych przez dwóch trenerów ? nauczycieli, 2 godziny odnowy biologicznej (zajęć na basenie) oraz od roku szkolnego 2012/2013 dodatkowo 4 godzin zajęć indywidualnych. Zajęcia realizowane są na obiektach Zespołu szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, stadionu miejskiego przy ul. Kusocińskiego, krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej oraz na obiektach w kraju i za granicą podczas wyjazdów i obozów szkoleniowych. Kadrę szkoleniową stanowią nauczyciele ? trenerzy z co najmniej II klasą sportową z piłki nożnej zatwierdzeni przez OZPN. Koordynację i nadzór merytoryczny nad procesem szkolenia piłkarskiego sprawuje na podstawie modelowego programu szkolenia, opracowanego przez PZPN, Opolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Opolu. Trenerem koordynatorem jest p. Wiesław Korek. Ważnym elementem działalności jest sposób finansowania GOSSM, na który składają się środki finansowe z OZPN, PZPN i od roku szkolnego 2012/2013 również z Ministerstwa Sportu i Turystki. Dzięki tym dotacjom uczniowie (zawodnicy) mają zapewniony sprzęt sportowy: piłki, stroje treningowe, stroje meczowe, torby na sprzęt osobisty, posiłki regeneracyjne, korzystanie z konsultacji szkoleniowych oraz wyjazdy na zawody i obozy sportowe. Pragnę również zaznaczyć, że jesteśmy jednym z 17 takich ośrodków w Polsce. 

D. Wyrzykowska: Jak wygląda nauka w Gimnazjalnym Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży?
Dariusz Ilów: Uczniowie uczą się w oddziałach klasowych liczących maksymalnie 24 uczniów, co umożliwia sprawną organizacje zajęć i indywidualizację procesu nauczania. Plan lekcji jest tak konstruowany, aby chłopcy zajęcia sportowe mogli realizować jako pierwsze lub ostanie godziny zajęć lekcyjnych w szkole. Mamy bardzo dobra bazę lokalową ? pięknie odremontowany budynek szkoły, kompleks boisk sportowych oraz zmodernizowane gabinety lekcyjne z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi, np. tablicami interaktywnymi, komputerami, środkami audiowizualnymi. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, stołówkę oraz czytelnie. Uczniowie oddziałów sportowych realizują ten sam zakres materiału (podstawę programową) co uczniowie pozostałych klas gimnazjalnych. Nasze gimnazjum od wielu lat osiąga bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas III uzyskali wyniki na poziomie wyższym niż średnia wyników w powiecie brzeskim.

Język polski - szkoła 68,5, powiat 61,2. Historia i wiedza o społeczeństwie - szk. 58, pow. 55,3. Matematyka - szk. 48, pow. 43,7. Przedmioty przyrodnicze - szk. 49,3, pow. 46,4. Język ang. poziom podstawowy - szk. 64, pow. 60,7. Język ang. poziom rozszerzony - szk. 45, pow. 40.    

Absolwenci PG2 doskonale sobie radzą na dalszych etapach edukacyjnych.

D. Wyrzykowska: Jak wyglądają treningi uczniów ? zawodników?
Dariusz Ilów: Treningi odbywają się zgodnie ze specjalnie opracowanym programem treningowym, opartym na programie szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zajęcia prowadzone są przez trenerów z dyplomami II klasy trenerskiej, którzy zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych kursach, kursokonferencjach i szkoleniach. Nasi podopieczni przechodzą systematyczne badania w przychodni sportowo - lekarskiej oraz okresowe testy sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych z zakresu piłki nożnej. Ważnym elementem szkolenia jest indywidualna praca z uczniem (zawodnikiem), która jest możliwa dzięki temu, że zajęcia specjalistyczne odbywają się pod okiem dwóch, a nawet trzech trenerów z podziałem na grupy ćwiczeniowe. Wygląda to tak, że jeden z trenerów może prowadzić trening z grupą zawodników obrony, drugi- ataku, a trzeci - z grupą bramkarzy. Wspominam o tym nieprzypadkowo, gdyż od lutego w zajęciach treningowych będzie uczestniczył właśnie trzeci trener (grupy bramkarzy), zatrudniony przez OZPN.

D. Wyrzykowska: Co ciekawego w zakresie szkolenia planujecie w bieżącym roku?
Zbigniew Marzec: Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ministerstwa Sportu i Turystyki nasze plany na ten rok są bardzo bogate. Planujemy między innymi już teraz zagrać kilka sparingów z drużynami województwa opolskiego, np. Odrą Opole oraz z województwa dolnośląskiego, np. Śląskiem Wrocław. Już w kwietniu jako drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego ?Szkolna Akademia Piłkarska" przy ZS nr 1 z OS będziemy brać udział w lidze Trampkarzy zespołów 11-osobowych. W dniach 10 ? 11 maja 2013 r. planujemy wyjazd na turniej TOP Oss CUP do Holandii. 19 sierpnia jedziemy na obóz szkoleniowy, który w tym roku odbędzie się w Pobierowie nad Morzem Bałtyckim. W październiku lub grudniu weźmiemy udział w kolejnym już turnieju ogólnopolskim w Głuchołazach w Górach Opawskich.

D. Wyrzykowska: Jak można do was trafić?
Zbigniew Marzec: Aby móc skorzystać z naszej oferty, należy: złożyć podanie o przyjęcie do oddziału sportowego Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu ? Publiczne Gimnazjum nr 2 wraz z deklaracją, wykazać się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem od lekarza sportowego, wziąć udział w teście sprawnościowym, złożyć w odpowiednich terminach następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie ze sprawdzianu szóstoklasisty. Wszystkie informacje o terminach naboru i odbywających się spotkaniach podamy zainteresowanym już w najbliższym czasie na łamach prasy lokalnej. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej www.zs1zos.pl, gdzie w zakładce Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży będzie można uzyskać bieżące informacje o prowadzonych naborach i funkcjonowaniu Ośrodka. Można kontaktować się telefonicznie (Szkoła tel. 77 404 58 40 łączyć z p. Dariuszem Ilów lub z p. Zbigniewem Marcem, tel. kom. 503 554 965).

D. Wyrzykowska: Dziękuję za rozmowę.

Tytuł pochodzi od redakcji, w oryginale: WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W BRZEGU 

Komentarze   

 
0 # Waldek 2013-02-27 21:01
No rmalnie Barcelona....Ci ekawe co z tego będzie zrealizowane?
 

Nie masz uprawnień do komentowania