poniedziałek, 29 listopada 2021

herbaciarniaZ radością informujemy, że projekt Herbaciarni: "Od herbaty do kultury - CAŁOROCZNY JARMARK KULTURY NIEZALEŻNEJ" przeszedł I etap i został dopuszczony do głosowania w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim!

JARMARK KULTURY to zorganizowanie artystycznej przestrzeni kulturalnej, która w sposób ciągły będzie stymulować rozwijanie pasji u osób, które posiadają zdolności artystyczne, a także wydobywać potencjał twórczy u osób, które tych pasji jeszcze nie odkryły. Formuła Jarmarku pozwoli w nieskrępowany sposób dzielić się pasjami, twórczym dorobkiem, zdolnościami i zainteresowaniami z innymi uczestnikami kultury. Jest wizją stworzenia swobodnej, kreatywnej, inspirującej, twórczej i przychylnej człowiekowi – otwartej, artystycznej przestrzeni, w której przez cały rok, na zasadzie wzajemnej wymiany i dzielenia się pasjami, tworzy się i obcuje ze sztuką i kulturą.

Jarmark Kultury – to przede wszystkim integracja środowisk twórczych w jednym miejscu. Każdy artysta, pasjonat czy miłośnik sztuki będzie miał możliwość zaprezentowania swoich talentów, pasji i zainteresowań szerszej publiczności, poprzez zorganizowanie swojej wystawy, autorskiego spotkania czy występu (muzyka, teatr) na profesjonalnej scenie. Realizacja projektu zjednoczy ludzi kultury i sztuki, w tym artystów, muzyków, pasjonatów, kolekcjonerów, podróżników, umożliwi im wyjście na zewnątrz, zamanifestowanie siebie, jako twórczej jednostki oraz samorealizację we wspólnej przestrzeni jaką jest Herbaciarnia.

Forma Jarmarku dostępnego dla wszystkich, ma przywrócić dobrego ducha kultury, a przez wspólne, twórcze działania, zachęcić społeczeństwo do czynnego w niej uczestnictwa i otwarcia się na jej odbiór. W jednej przestrzeni skupią się artyści, twórcy i pasjonaci z różnych dziedzin (muzyki, teatru, sztuki, rzemieślnicy, hobbiści, podróżnicy, literaci), którzy będą mogli sami dysponować twórczą przestrzenią, wystawiając swoje prace, prezentując pasje, dzieląc się zainteresowaniami. W salach wystawienniczych, będą mieli możliwość zorganizowania swoich wernisaży i zaprezentowania prac plastycznych, malarskich, rysunku, fotografii, rzeźby, rękodzieła. Projekt Scena Otwarta umożliwi jednostce wyrażenie siebie i zamanifestowanie swojej osobowości artystycznej szerszej publiczności na profesjonalnej scenie. Oprócz amatorów na scenie nie zabraknie profesjonalnych artystów scenicznych: muzycy wokalni, instrumentaliści, aktorzy, małe formy teatralne, teatry pantomimy, którzy oprócz występów, prowadzić będą warsztaty: wokalne, gry na instrumentach, teatralne. Wszyscy mieszkańcy będą mogli korzystać z bogatej oferty warsztatów artystycznych, artystyczno-terapeutycznych, rzemieślniczych, rękodzielniczych, oraz brać czynny udział w spotkaniach, konferencjach i eventach kulturalnych.

Głosowanie mieszkańców powiatu brzeskiego rusza 24 kwietnia 2017 roku - PROSIMY O WASZE GŁOSY!!! Głosować może każdy mieszkaniec powiatu brzeskiego, który ma ukończone 16 lat. Głosować można tylko na jeden projekt powiatowy (Całoroczny Jarmark Kultury Niezależnej - zadanie Herbaciarni) i jedno o zasięgu subregionalnym (inne duże zadania). Można wybrać tylko jeden z trzech sposobów głosowania: 1. Wrzucając specjalną kartę do głosowania bezpośrednio do urny w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu lub w Punkcie Informacyjnym w mieście Brzeg, 2. Drogą elektroniczną na stronie internetowej www.opolskie.pl lub 3. Poprzez przesłanie pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.
W razie oddania głosu na więcej niż jedno zadanie o zasięgu powiatowym głos uznaje się za nieważny. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne. Wzór karty do głosowania uchwala Zarząd Województwa Opolskiego. Karta będzie udostępniona na stronie internetowej www.opolskie.pl, wyłożona w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych.

HERBACIARNIA liczy na Państwa głosy! Nasz projekt: „Od herbaty do kultury – Całoroczny Jarmark Kultury Niezależnej”. Numer zadania: P/OB/2/DKS.
Dziękujemy serdecznie!

muzy na pasku male