niedziela, 23 stycznia 2022
kole808dow2013_kopiaPrzedstawiamy regulamin XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie 2013".


REGULAMIN
XIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek
?Brzeskie Kolędowanie - Brzeg 2013"

 

I. ORGANIZATOR
Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5
tel. 77/416 99 86

II. MIEJSCE IMPREZY
Sala teatralna Brzeskiego Centrum Kultury, ul. Mleczna 5

III. TERMIN:
19-20 styczeń 2012 r., godz. 10.00

IV. CEL
1. Prezentacja amatorskiej twórczości artystycznej.
2. Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
3. Rozbudzanie zainteresowań śpiewaniem kolęd
i pastorałek, podtrzymywanie tradycji.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W przeglądzie mogą uczestniczyć:
a/ soliści,
b/ zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
c/ chóry, schole,

w trzech kategoriach wiekowych:
a/ od 9 do 15 lat,
b/ od 16 do 21 lat,
c/ dorośli powyżej 21 lat

2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek ?Brzeskie Kolędowanie - Brzeg 2013" jest nadesłanie karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2013 r. na adres Organizatora.

3. Każdy z uczestników wykonuje dwa utwory wokalne o tematyce świątecznej.

4. W karcie zgłoszenia należy dokładnie opisać wymogi techniczne. ?W przypadku stosowania półplaybacku, płytę CD z podkładami (dokładnie opisaną) należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia. Organizator zapewnia fortepian oraz sprzęt nagłaśniający (mikrofony, odtwarzacz CD).

VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Powołane przez organizatora jury oceniać będzie walory artystyczne oraz technikę wokalną wykonywanego przez uczestników programu.
2.  Dla wyróżnionych zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas koncertu laureatów:?-  w dniu 19.01.2013 (sobota) o godz. 17.00, kategoria wiekowa od 9 ?do 21 lat (dzieci, młodzież),
- w dniu 20.12.2013 (niedziela) o godz. 17.00, kategoria wiekowa dorośli ?(pow. 21 lat).

VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, udział w przeglądzie jest bezpłatny.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. Kolejność występów oraz harmonogram imprezy zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.bck-brzeg.pl

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod tel.  77/416 99 86 ?wew. 106 /p. Stanisław Szymocha/.
kole808dow2013_kopia

muzy na pasku male