środa, 23 września 2020

jerzy salakKolor czarny niesie w sobie jakąś tajemnicę. Jeżeli coś jest czarne, to oznacza, że pochłonęło w dużej części lub w całości medium, za pomocą którego chcemy to coś zbadać czy poznać (...). Tak jakby ktoś czy coś nie chciało dać się do końca poznać (...)


 

 

przerywnik


Obserwacje Wszechświata w bardzo dużej skali, na poziomie galaktyk lub gromad galaktyk wykazały zadziwiające właściwości skupisk materii, które nie można wytłumaczyć na bazie aktualnie posiadanej wiedzy. Zacznę może od Wszechświata jako całości.

obserwacje


Problem zaczął się już od teorii względności Alberta Einsteina i jego opisu Wszechświata jako całości. Einstein na początku był zwolennikiem statycznej budowy Kosmosu, o stałych rozmiarach i stałej ilości zgromadzonej materii i energii. Aby ?utrzymać" Wszechświat w stanie stacjonarnym Einstein wprowadził do swoich równań tzw. stałą kosmologiczną. Odkrycia Edwina Hubbla o oddalaniu się galaktyk od siebie, a więc rozszerzaniu się rozmiarów Wszechświata spowodowały, że Einsteina przyznał się do popełnionego błędu, co zresztą sam nazwał swoją największą porażką w życiu. Jednakże dzisiejsze obserwacje zmuszają nas do bliższego przyjrzeniu się pomysłom tego genialnego fizyka i być może zwrócenia mu honoru. Nie mówię tutaj o pomyśle stacjonarnego Wszechświata, bo to jest z pewnością niemożliwe, ale o wprowadzeniu ?stałej kosmologicznej", której interpretacja fizyczna jest nader interesująca. Otóż, aby utrzymać Kosmos w stanie stacjonarnym Einstein założył istnienie pewnej siły powstrzymującej grawitacyjne kurczenie się przestrzeni. Ta siła miała ?nienormalne" właściwości ODPYCHANIA normalnej materii od siebie, a więc działanie dokładnie PRZECIWNE do dobrze nam znanej siły grawitacji. Według Einsteina te dwie siły idealnie się równoważyły, co powodowało niezmienność rozmiarów Wszechświata.

Dzisiejsze obserwacje astronomiczne wprowadzają nas w zdziwienie i zakłopotanie. Otóż okazuje się, że Wszechświat z pewnością się rozszerza, ale TEMPO rozszerzania się jest o wiele większe od tego, jakie wynika ze znanego rozkładu całej materii i energii widzialnej części Kosmosu. Mało tego, szybkość rozszerzania się WZRASTA! Co w takim razie ?napędza" to zjawisko? Dlaczego rozmiary Kosmosu rosną nieliniowo? Ilość energii wyzwolonej podczas Wielkiego Wybuchu, a więc na początku istnienia Wszechświata jest stanowczo za mała, aby wystarczyła do wyjaśnienia danych obserwacyjnych.

ekspansja Wszechświata


Jedynym wyjaśnieniem jest założenie istnienia jakiejś formy energii, jeszcze nieodkrytej, która ma te niesamowite właściwości pozwalające na obserwowaną ekspansję przestrzeni oraz materii w niej zawartej. Coś w stylu fantastycznej ?antygrawitacji". Ponieważ nic o niej nie wiemy, więc jak ulał psuje do niej określenie ?ciemnej" energii. Potrafimy jedynie określić ile jej mniej więcej potrzeba, aby Wszechświat był taki, jakim go widzimy. Ilościowe dane są szokujące! Ciemna energia powinna stanowić ok. 74% całej istniejącej we Wszechświecie energio-materii!

przerywnikInne obserwacje dokonane na podstawie zachowania się dużych skupisk materii, jak np. galaktyki lub gromady galaktyk doprowadziły do założenia istnienia tzw. ?ciemnej materii". Jednym z powodów takiego kuriozalnego pomysłu było zaobserwowanie zjawiska niezgodnego z oczekiwaniami rotacji gwiazd w galaktykach.

karuzela


W większości układów ciał materialnych obracających się wokół punktu centralnego główną siłą utrzymującą układ w ?całości" jest siła grawitacji, pochodzącą od materii. W wyniku zjawisk zachodzących podczas tworzenia się układu Słonecznego (równowagi między siłami grawitacji a naturalnym ruchem postępowym materii) planety znajdujące się bliżej Słońca obracają się szybciej, a dalsze wolniej. W podobny sposób powinny zachowywać się gwiazdy w galaktykach czy galaktyki w gromadach galaktyk, ale niestety nie dzieje się tak we wszystkich przypadkach. W wielu galaktykach gwiazdy zewnętrzne mają bardzo zbliżoną prędkość obrotową do gwiazd znajdujących się bliżej środka obrotu. Tak jakby istniała dodatkowa siła nie pozwalająca uciec gwiazdom zewnętrznym z galaktyki, podobnie jak łańcuchy na karuzeli w wesołym miasteczku nie pozwalają odlecieć naszym milusińskim razem z krzesełkiem na sąsiednią atrakcję. Tę dodatkową siłę miałaby wytwarzać nieodkryta jeszcze forma materii, którą oczywiście możemy nazwać dla niepoznaki ?ciemną materią".

Istnieją jeszcze inne zjawiska, których wyjaśnienie przy założeniu istnienia ciemnej materii jest o wiele prostsze i łatwiejsze. Istotniejsze jest jednak to, że jeżeli spróbujemy oszacować, ile tej ciemnej materii powinno się znajdować we Wszechświecie, to dane są znowu szokujące. Według dzisiejszych obliczeń nie widzimy lub nie potrafimy zaobserwować ok. 24% całej energio-materii istniejącej we Wszechświecie. Mało tego, nie potrafimy dokładniej określić z czego zbudowana jest ta niezwykła materia. Jedynie co wiemy, to że na pewno powinna posiadać właściwości grawitacyjnego przyciągania ?zwykłej" materii oraz nie jest zbudowana ze znanych nam cząstek elementarnych.

rozkład energii i materii


Jeżeli teraz ostatecznie popatrzymy się na rysunek odzwierciedlający proporcje ilościowe ciemnej energii, ciemnej materii, materii widzialnej i obserwowanego promieniowania (energii elektromagnetycznej), to możemy tylko złapać się za głowę i trochę postękać nad naszą ignorancją. A najlepiej ukryć ją za ciemną zasłoną. Przez setki, tysiące lat badań, obserwacji zdołaliśmy poznać JEDYNIE niecałe 4% Wszechświata! To wszystko, co do tej pory wydawało nam się w miarę znane i pewne stanowi jedynie ułamek tego co nas faktycznie otacza, a otacza nas 96% materii i energii w postaci, którą nie znamy, nie widzimy, nie czujemy i nie rozumiemy. Świadomość tego jest zarówno przerażająca jak i podniecająca. Ile jeszcze rzeczy przed nami do odkrycia!!! I bardzo dobrze ...

Jerzy Salak

 

Komentarze   

 
-10 # Stary 2011-08-01 23:20
Czyżbym trafił na Uniwersytet III wieku ?
 
 
+7 # Fan Club Oliwy 2011-08-01 23:32
Stary pisz te swoje grypsy u panoramce, czytelnicy czekają na rozrywkę.
 
 
-9 # gość 2011-08-02 00:08
a ktoś wcześniej pisał o "niemaniu obciachu" buahahahaaha
 
 
+6 # Fan Club Oliwy 2011-08-02 01:05
@gość Nazywam się Bond... Cierpiący Bond!
 
 
+9 # Młody 2011-08-03 09:28
Bardzo fajny tekścik
 
 
-9 # Big BUM 2011-08-05 01:02
Jak słusznie zauważa autor powyższego tekstu: "Ile jeszcze rzeczy przed nami do odkrycia!!! ".


Jest się czym zajmować, jest o czym myśleć.

A kosmos ?
Kosmos jaki jest każdy widzi.

Pytanka do Pana ministra Millera i jego komisji:

1. Jakie dowody i informacje z listy braków zamieszczonych w polskich uwagach do raportu MAK zostały przez stronę rosyjską udostępnione polskim organom badającym przyczyny Katastrofy Smoleńskiej? (chodzi o brak wykonania 169 punktów z 222 możliwych)

2. Czy Komisja miała dostęp do wyników badań grupy polskich archeologów z ich prac w Smoleńsku oraz czy umożliwiono Polakom badanie terenu przy pomocy urządzeń laserowych?

3. Przy założeniu, że piloci wykonaliby wszystkie manewry w sposób "w 100% podręcznikowy", czy udało by im się ujść z czekającego na nich niebezpieczeńst wa w postaci złych wskazań niektórych przyrządów, mylących komend wieży, zbyt wysokich drzew i pozostałych niezgodnych ze sztuką awiacji elementów lotniska pod Smoleńskiem?

4. W polskich uwagach do raportu MAK, polscy specjaliści zaznaczają brak przekazania przez stronę rosyjską badań pirotechnicznyc h i badań na występowanie ładunków wybuchowych. Czy coś się zmieniło od publikacji polskich uwag do raportu MAK i czy przeprowadzono lub czy otrzymano wyniki ekspertyz na wykluczenie użycia ładunków wybuchowych konwencjonalnyc h? Jeśli tak to jakich.

5. Czy coś się zmieniło od publikacji polskich uwag do raportu MAK i czy przeprowadzono lub otrzymano wyniki ekspertyz na wykluczenie użycia ładunków wybuchowych niekonwencjonalnyc h? Jeśli tak to jakich.

6. Czy polskiej stronie zwrócono broń oraz wyposażenie polskich oficerów BOR, którzy byli na pokładzie i zginęli w katastrofie lub/i czy polska strona mogła przeprowadzić stosowne ekspertyzy związane z bronią i wyposażeniem oficerów BOR i innych wojskowych?

7. Czy to prawda, że w pierwszych dniach po katastrofie pomimo obowiązywania umowy o wspólnym śledztwie nie dopuszczono polskich śledczych do badania wraku?

8. Czy polska strona miała możliwość badania wraku samolotu i czy otrzymano ekspertyzy badania wraku samolotu, jego poszczególnych elementów oraz urządzeń samolotu?

9. Czy polska strona została dopuszczona do oblotu urządzeń lotniska lub/i czy mogła zapoznać się z ekspertyzami dokumentującymi stan techniczny infrastruktury lotniska?

10. Czy polski raport wyjaśnia nam duże nieścisłości i braki w dokumentach sekcyjnych oraz z identyfikacji zwłok ofiar?

11. Czy polska strona uzyskała dokumentację fotograficzną i filmową z miejsca zdarzenia w tym zdjęć wykonanych bezpośrednio po katastrofie dokumentujących rozkład szczątków samolotu oraz umiejscowienie ofiar?

12. Czy to prawda, że Ekspertyza nr 37 z oględzin zwłok jest nie do zweryfikowania ze względu na brak udostępnienia stronie polskiej kluczowych ekspertyz i pomiarów?

źródło:
pietkun.nowyekran.pl/.../...
 
 
-7 # Big BUM 2011-08-05 01:04
CD.
13. Czy to prawda, że ciało gen. Andrzeja Błasika znaleziono jeden dzień po katastrofie i czy to prawda, że według ekspertów medycznych w organizmie człowieka po śmierci wydziela się alkohol endogenny którego zawartość wynosi do 1 promila a Rosjanie nie przeprowadzili żadnych dodatkowych badań, które uwiarygodniłyby ekspertyzę nr 37 przypisaną przez Rosjan do ciała gen. Andrzeja Błasika?

14. Uwzględnienie opisanej w raporcie MAK/Komisji trajektorii (tzw. beczki) oraz uwzględnienie danych z instrukcji działania radiowysokościo mierza UW-5M powoduje, że jedynym wytłumaczeniem dla końcówki zapisu RW - jest istnienie na podejściu do lądowania w Smoleńsku - niewidzialnych dla ludzkiego oka przeszkód terenowych (drzew) o kilkudziesięciu metrach wysokości. Jak Komisja Jerzego Millera ocenia szansę na istnienie takich obiektów tamże dn. 10.04.2010r?

15. Na profilach podejścia do lądowania oraz na karcie podejścia w raporcie MAK uwidocznione są przekroje wiązki BRL i DRL. Specjaliści MAK nie zaznaczali emisji pasożytniczych anten markerów - uznając albo ich brak, albo jako nieistotne dla całości analizy.

16. W raporcie polskim takie olbrzymie emisje pasożytnicze zostały uwidocznione. Czy specjaliści rosyjscy popełnili tak rażące błędy w swojej analizie?

17. Wyciągamy w tej sytuacji dość naturalny wniosek o tym, że strona polska dysponuje dokładniejszymi danymi nt. markerów E.615-5 w Smoleńsku od strony rosyjskiej. W takim razie dlaczego ta kluczowa charakterystyka nie została dołączona w załączniku? Jak Komisja zamierza ten błąd naprawić? Żądamy określenia precyzyjnego, nieprzekraczaln ego terminu, w którym dokładna charakterystyka anteny E.615-5 pojawi się na internetowej stronie Komisji.

18. Czy komisja zdaje sobie sprawę, że umieszczenie zdania w raporcie s.171, "prawdopodobną przyczyną niestabilnych wskazań radiokompasu mogła być zniekształcona charakterystyka

- promieniowania radiolatarni spowodowana przez (w szczególności):

- drzewa rosnące w jej polu antenowym, znacznie przewyższające wysokość masztu antenowego,

- w tym konkretnym przypadku, tj. przy fali o długości prawie 0,5km - kompromituje doszczętnie specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem w Komisji? (w oczach całej branży radiokomunikacyjnej).

19. Dostępne w internecie charakterystyki markera NDB z instrukcji rosyjskich - charakteryzują się tym, że posiadają słabo wyodrębnione listki boczne w osi prostopadłej do osi lotnisk i zupełny brak listków bocznych w osi równoległej do osi lotniska. Tymczasem na profilach w polskim Raporcie Końcowym.

- listki boczne anteny ustawione są tak, jak gdyby dorysowujący je pomylił orientacje osi prostopadłej z równoległą.

Czy dorysowujący listki boczne nie zdawał sobie sprawy, że o ile w przypadku markera emisje pasożytnicze w osi prostopadłej do pasa lotniska mogą okazać się rzeczą nawet korzystną, to w osi równoległej są rzeczą absolutnie niekorzystną, dyskwalifikując ą instalację i mogącą prowadzić do zupełnej dysfunkcji markera? (nawet laik nie zorientowałby w ten sposób anteny markera)

20. Czy raport Komisji Jerzego Milera uwzględnia dane z zdjęć satelitarnych przekazanych przez sojuszników z USA i "zagubionych" w jednej z służb podległej rządowi Donalda Tuska?

21. Dlaczego w raporcie końcowym Komisji nie uwzględniono:

- zapisu logów TAWS

- stenogramów rozmów pilotów Tupolewa

- ekspertyzy fonograficznej

- wykresu treści zapisów QAR ATM

- analizy organizacji lotu

- brak analizy działań BOR

22. W załączniku nr 4 "Geometria zderzenia samolotu", punkt 4 tabela 1: "Brzoza oderwanie fragmentu lewego skrzydła jest mowa o wysokości radiowej 6.2 metra, tamże w tabeli 2, punkt 5, "Brzoza - utrata fragmentu lewego skrzydła" jest mowa o wysokości samolotu w stosunku do ziemi, podano wysokość 5,1m. Z czego wynikają różnice pomiędzy wysokością radiową a wysokością w stosunku do ziemi?

23. Jaki był dokładnie planowany czas wylotu oraz faktyczny czas wylotu samolotów Jak 40 oraz Tu 154M PLF101 w dniu 10 kwietnia 2010 r.

24. Ile wysokościomierz y radiowych i barometrycznych znajduje się w kabinie tu 154 i którzy członkowie załogi mają dostęp do których z nich.
 
 
-7 # Big BUM 2011-08-05 01:04
CD.
25. Kiedy zostanie opublikowana polska transkrypcja zapisu z CVR wraz z jednolitym plikiem audio w formacie mp3 lub podobnym (w trakcie prezentacji MAK ujawniono prawie cały zapis audio z wadliwym odczytaniem istotnych fragmentów). Jeśli nie - to dlaczego i na jakiej podstawie prawnej.

26. Czy w odczytanym stenogramie znajdują się słowa "patrzcie jak lądują debeściaki" oraz "jak nie wyląduję to mnie zabije"?

27. Czy Komisja sprawdziła jakiej długości taśma CVR znajduje się w tupolewie nr boczny 102 - jeśli nie, dlaczego i kiedy zamierza to zweryfikować.

28. Na jakiej podstawie Komisja twierdzi że pilot rozpoczął procedurę odchodzenia z 5-sekundowym opóźnieniem skoro w momencie przelotu nad bliższą prowadzącą (10:40:56'') rzekomego pociągnięcia za wolanty tupolew leciał już lotem poziomym ?

29. Czy prawda jest, że przy ręcznym wyłączeniu autopilota tupolew potrzebowałby jeszcze 60 m wysokości by wyhamować i wyjść ze ścieżki opadania w lot poziomy? Jeśli tak w jaki sposób komisja tłumaczy brak opadania w momencie wyłączenia autopilota tuż przed sygnałem bliższej prowadzącej? Samolot w tym momencie powinien rozbić się o ziemię.

30. Kto był I pilotem oraz nawigatorem lotu z 7 kwietnia do Smoleńska?

31. Jakie zmiany dokonano w składzie osobowym lotu z 10 kwietnia?

32. Ile ważył tupolew 154M bez paliwa w momencie wylotu; ile ważą szczątki zgromadzone na lotnisku w Smoleńsku.

33. Dlaczego tłumaczenie rosyjskiej Raportu nosi datę 1 lipca 2011 r. wersja polska - 25 lipca, a wersja angielska nie ma żadnej daty?

34. Ile foteli pasażerskich znajduje się wśród szczątków tupolewa zgromadzonych przez stronę rosyjską?

35. Czy strona polska otrzymała broń palną oraz kamizelki funkcjonariuszy BOR znajdujących się na pokładzie?

36. W jaki sposób komisja tłumaczy fakt niemożności rozpoznania ciał generalicji oraz pilotów tupolewa jeszcze w dniu 18 kwietnia 2010 r. przy jednoczesnym zachowaniu niemal nieuszkodzonych mundurów?

37. Gdzie znajduje się w chwili obecnej kokpit tupolewa Tu 154 M i czy członkowie Komisji mieli do niego dostęp?

38. Kto (jaka instytucja, jakie osoby) odpowiadał za kompletowanie i zatwierdzenie listy uczestników wylotu do Katynia 10 kwietnia 2010 r. W jakim terminie zatwierdzono ostateczną listę uczestników?

39. Czy polskie służby (SKW, ABW) monitorowały lot?

40. Kto złożył zamówienie na przebudowę 3 salonki tupolewa i kiedy? Jakie dokumenty to potwierdzają?

41. Czy badania fonoskopijne zapisu CVR wykazały jakiekolwiek ślady manipulacji? Kiedy zostanie wydana ostateczna opinia w tej sprawie?

42. Czy Komisja jest w posiadaniu materiałów / próbek analizy glebowej pochodzących z terenów katastrofy Tupolewa?

43. Z jakiego powodu w dniu 10.04.2010r nie poleciał z Prezydentem pilot, który wykonywał lot z Premierem w dniu 07.04.2010r ?
 
 
+8 # Dziadek 2011-08-05 13:31
Wyluzuj forumowiczu, a pytanka prześlij na adres przewodnicząceg o Komisji, jeśli premier ją jeszcze nie rozwiązał ? Modne też jest (wśród różnych ludzi, którzy lubią zatruwać, " umilać " komuś czas ) wysyłanie różnych skarg, zapytań itp. do : ONZ, Unii Europejskiej, Sejmu, Senatu, Prezydenta, Premiera, TV,radia, wydawnictw prasowych itp itd...
 
 
+7 # Zdzisław 2011-08-06 17:40
Dziadek wyluzuj, prześpij się z tymi tekstami (pytaniami) i zastanów się czy był to wypadek czy "przypadek"?
 
 
+9 # Rysiek2 2011-08-10 18:31
"Big BUM", z tymi pytaniami należy zgłośić się do gabinetu psychiatry, gdyż tylko lekarz tej specjalności jest w stanie pomóc ich autorowi.
 
 
+9 # Irena 2012-01-13 17:18
Żyj tak, jakbyś miał żyć wiecznie, a pracuj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. (przysłowie chińskie)

Po doświadczeniach życiowych moje motto to :
żyj tak,jakby jutro kończył się świat
 
 
-9 # karawan 2012-04-13 09:26
cześć szreku
 

Nie masz uprawnień do komentowania