niedziela, 03 lipca 2022

media dziennikarzeNa liście 34 najbardziej poważanych przez Polaków zawodów dziennikarze znaleźli się na 24. miejscu, ex aequo z niewykwalifikowanymi robotnikami budowlanymi.

 

 

 

Tak wynika przynajmniej z drugiej edycji ogólnopolskiego badania poświęcona tematyce prestiżu zawodów z perspektywy Polaków. W internetowym badaniu panelowym przeprowadzonym przez SW Research pytano respondentów: „Jakim poważaniem darzysz osoby o poniższym zawodzie/funkcji?”.

 

Czołówkę zestawienia otwierają profesje związane z ochroną życia i zdrowia: strażak – 81 proc. respondentów uznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem, ratownik medyczny (80 proc.), lekarz (72 proc.) i pielęgniarka (70 proc.).

 

Tylko 36 proc. respondentów odpowiedziało, że „bardzo dużym” lub „dużym” poważaniem darzy dziennikarzy. Rok temu było to 33,6 proc. respondentów.

 

Do najmniej poważanych przez Polaków zawodów i funkcji należą: poseł (19 proc.), youtuber (18 proc.), partyjny działacz (17 proc.) i influencer (16 proc.).

najbardziej powazane zawody 2022 top

 

 

Stowarzyszenie Polskich Mediow

 

 

 

 

 

Nowiny na pasku