View Comments

mogilnicka nowinyLedwie rozpoczął się rok szkolny, a już 3 września 2015 roku w Państwowej Szkole Muzycznej odbył się koncert, którego bohaterkami były dwie młode gracje.


- Barbara Trzonkowska – fortepian, absolwentka P.S.M. I stopnia w Brzegu w klasie Marii Zawiszy, obecnie studentka III roku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie studiująca u prof. Edwarda Wolanina i Radosława Sobczaka oraz kameralistykę w klasie prof. Mai Nosowskiej i Grzegorza Skrobińskiego
- Katarzyna Ilnicka - skrzypce, absolwentka Hohschule fur Music in Wurzburg oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Zmierzyły się z trudnym repertuarem Mistrzów. Wykonały: sonatę skrzypcową D-dur op. 12 Ludwika van Beethovena, sonatę skrzypcową B-dur KW 454 W. A. Mozarta oraz sonatę skrzypcową a–moll op. 9 Karola Szymanowskiego.

Znakomicie przygotowany duet, zagrały Panie z dużą pasją, sprawiając wiele przeżyć słuchaczom (koncert odbył się w Sali Koncertowej PSM w Brzegu).

Wśród słuchaczy była bardzo miła niespodzianka. Gościem koncertu był Jan Maślankiewicz–Pogany, absolwent Szkoły Muzycznej I st. w Brzegu.

Z rozrzewnieniem wspominał, jak przed trzydziestoma trzema laty pobierał nauki w brzeskiej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu pod kierunkiem Jadwigi Banowicz–Kity, a następnie w klasie wiolonczeli u pani Zofii Nowak. Szybko uporał się z programem szkoły I stopnia i poszedł do średniej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, którą także ukończył szybciej, jak przewidywał program (osoby utalentowane tak mają). Podczas wakacji w 1986 roku wyjechał do przyjaciela zamieszkałego w Monachium za namową którego przystąpił do egzaminów wstępnych do Konserwatorium im. Richarda Straussa. Był na luzie nie wierząc, że może pokonać z powodzeniem taki próg trudności. A jednak dostał się do Konserwatorium, którego był słuchaczem w latach 1986 – 1992. Pobierał naukę w zakresie gry na wiolonczeli i dyrygenturę (4 lata – program Konserwatorium i 2 lata klasa mistrzowska). Pokonując wszelkie trudności natury materialnej, małymi krokami rozpoczął karierę muzyczną.
Jest niezwykle skromnym człowiekiem, ale ludzie wielcy są właśnie tacy. Talent przypina Mu skrzydła i wówczas przypomina pięknego Kormorana w locie, który jest ogromny, majestatyczny, nie do pokonania, jedyny w swoim rodzaju. Jest to ptak chroniony.

Chronimy te szczególne talenty, bo talent to iskra Boża. Tacy ludzie jak owa trójka wykonawców koncertu są najlepszymi ambasadorami naszego pięknego kraju. Nie bez przyczyny maestro Jan Pogany wraz z całym Zespołem – został zaproszony na cały styczeń 2016 roku z cyklem koncertów do Chin (przelot i pobyt na koszt gospodarzy).

Można pozazdrościć wielu rzeczy, możliwości zobaczenia świata, poznania innej, egzotycznej kultury, ale jest to poparte ogromną pracą całego zespołu. Sam talent to stanowczo za mało. Talent musi być poparty ogromem wyrzeczeń, bo bez tego nie ma sukcesów, zwłaszcza sukcesów na taką miarę. A jeżeli kocha się to co się robi – praca staje się przyjemnością, pasją, potrzebą życiową, życiowym spełnieniem.

Państwowa Szkoła Muzyczna to wylęgarnia utalentowanej młodzieży, która z kolei reprezentuje nasze miasto na przeglądach, festiwalach. Dowodem tego jest rząd dyplomów, które zdobią korytarze szkoły, gdzie jest czysto, panuje tu dobra, swobodna atmosfera, gdzie nie ma miejsca na wulgaryzmy. Tu młodzież jest dobrze ułożona.

Za miesiąc zostaną ukończone prace elewacyjne na zewnątrz budynku szkoły. Szkoła odzyska pierwotny, piękny blask. Nie może być inaczej, bo cały rok 2016 będzie rokiem obchodów 70-lecia istnienia PSM po wojnie. Odbędzie się wiele arcyciekawych imprez, propozycji muzycznych. Mam nadzieję, że na tych koncertach będziemy w komplecie.

Już wiem, że maestro Jan Pogany będzie koncertował w Brzegu 20 maja 2016 roku. Przecież to nasz brzeżanin, który błyszczy na scenach operowych, salach koncertowych całego świata.

 

13 listopada 2015 roku odbędzie się jubileuszowy X Wieczór Piastowski poświęcony twórcy niepodległości Józefowi Piłsudskiemu. Okolicznościowy wykład wygłosi prof. Włodzimierz Suleja. Organizatorzy zaproszą do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i legionowych. Patronat nad imprezą obejmuje burmistrz miasta Jerzy Wrębiak. Na uroczystość - do sali koncertowej - zaprasza Dyrekcja i komitet organizacyjny PSM uczniów, rodziców, społeczność miasta.

powrot kormoranow Fotor Collage

 

Zofia Mogilnicka