View Comments
jpeppelJuliusz Peppel Urodził się 9 maja 1851 w Gdańsku.
W latach 1895 – 1910 burmistrz miasta Brzeg

W wieku 26 lat zostaje burmistrzem Stallupönen ( obecnie Nesterow, koło Kaliningradu), by po 5 latach objąć urząd wiceburmistrza Legnicy.
W 1895 staje na czele miasta Brzeg.

To jemu miasto zawdzięcza szybki rozwój i zmiany, które miały wpływ na życie miasta na długie lata. W ciągu 15 lat jego rządów liczba mieszkańców wzrosła z 21 304 do 29 035.

  

A oto lista zasług J. Peppela dla miasta: